Adidas Telstar 18 là quả bóng chính thức của FIFA World Cup 2018, sẽ được tổ chức tại Liên bang Nga. Nó được thiết kế bởi công ty Adidas, một đối tác của FIFA và nhà cung cấp bóng chính thức FIFA World Cup từ năm 1970, và dựa trên khái niệm về quả bóng phù hợp với World Cup đầu tiên của Adidas.

Telstar 18 được Lionel Messi giới thiệu tại Moscow vào ngày 9 tháng 11 năm 2017.

Đôi điều về trái bóng Telstar 18 chính thức cho World Cup 2018 tại Nga
Đôi điều về trái bóng Telstar 18 chính thức cho World Cup 2018 tại Nga