Sau đây là một số mẫu áo đấu đẹp mặt tại World Cup 2018 của các Đội tuyển Quốc gia:

Áo đấu Đội Tuyển Pháp
Áo đấu Đội Tuyển Pháp
Áo đấu Đội Tuyển Úc
Áo đấu Đội Tuyển Úc
Áo đấu Đội Tuyển Hàn Quốc
Áo đấu Đội Tuyển Hàn Quốc
Áo đấu Đội Tuyển Uruguay
Áo đấu Đội Tuyển Uruguay
Áo đấu Đội Tuyển Brazil
Áo đấu Đội Tuyển Brazil
Áo đấu Đội Tuyển Bồ Đào Nha
Áo đấu Đội Tuyển Bồ Đào Nha
Áo đấu Đội Tuyển Thụy Sĩ
Áo đấu Đội Tuyển Thụy Sĩ
Áo đấu Đội Tuyển Albani
Áo đấu Đội Tuyển Albani
Áo đấu Đội Tuyển Argentina
Áo đấu Đội Tuyển Argentina
Áo đấu Đội Tuyển Nhật
Áo đấu Đội Tuyển Nhật
Áo đấu Đội Tuyển Costa Rica
Áo đấu Đội Tuyển Costa Rica
Áo đấu Đội Tuyển Ai Cập
Áo đấu Đội Tuyển Ai Cập
Áo đấu Đội Tuyển Anh
Áo đấu Đội Tuyển Anh
Áo đấu Đội Tuyển Anh 2nd
Áo đấu Đội Tuyển Anh 2nd
Áo đấu Đội Tuyển Pháp
Áo đấu Đội Tuyển Pháp
Áo đấu Đội Tuyển Panama
Áo đấu Đội Tuyển Panama
Áo đấu Đội Tuyển Tây Ban Nha
Áo đấu Đội Tuyển Tây Ban Nha